fbpx

Indulaskor

 

Az Összkép a HÉTFA Kutatóintézet magazinja. Történetekkel, elemzésekkel mutatjuk be világunk érdekes összefüggéseit, a mindennapok rutinjai mögötti izgalmas okokat és következményeket. Társadalmi, gazdasági témákkal, a mindennapi élet meghatározó kérdéseivel foglalkozunk.

A világot a nap mint nap döntések előtt álló, magáért és másokért felelősséget vállaló ember szempontjából vizsgáljuk: a hosszú távú társadalmi, gazdasági folyamatok és a gyereknevelés, vállalkozás kihívásai egyformán fontosak.

A sűrű és feszített életvitel mellett nehezen áttekinthető témákról írunk – elfogadva a zaklatott ritmus által diktált olvasási szokásokat. Mondanivalónkat sorozatokba rendezzük: az egy szuszra elolvasható epizódok együttese adja majd ki a kerek történeteket.

Működésünk hét alapgondolatát mutatjuk be a következőkben.

 

Az inspiráló tudásért

Amikor a padláson régi tárgyat, képet találunk, önmagunk egy múltbeli, elhalványult darabja kerül elő. Régi gondolatok, érzelmek törnek fel, kitágul az idő. Amikor egy messzi rokonnal, fiatalkori baráttal találkozunk, arra kényszerülünk, hogy életünk rendjéről, céljairól, vágyainkról és azok korlátairól beszéljünk. Cserébe egy hozzánk tartozó, de épp távoli embertől kapunk hasonló beszámolót. Megláthatjuk saját sorsunk alternatíváját, a milyenkéhez hasonló, de mégis más dilemmákat. Ezek inspiráló pillanatok: helyre tesznek minket és távlatokat nyitnak. Ha van hozzá idő és vörösbor, nagy gondolatok, elhatározások születhetnek ilyenkor.

A tudás is adhat ilyen inspirációt. Az új összefüggés, az új ismeret tágítja a horizontot, lehetőségeinket más megvilágításba helyezi. Kinyit még egy ablakot a világra, ahol az ismerős táj eddig nem vagy másképp látott részletei tárulnak fel. A gyerekeknek hihetetlen élmény, ahogy a világ egyre több dologból és összefüggésből áll. Hosszú napokra leköti őket egy magyarázat arról, hogy miért fényesek a csillagok vagy egy új, izgalmas útvonal az óvodába. Felnőttként a felfedezés örömére ritkán marad idő, használati értékén szoktuk mérni az információt. Pedig van mire és érdemes rácsodálkozni, jó érzés beleborzongani egy új összefüggésbe.

Az Összkép arra törekszik, hogy történeteivel, elemzéseivel ilyen inspirációt adjon. A gazdaság, a társdalom, az élet szervezése tele van érdekes történetekkel, ezeket fogjuk bemutatni.

 

Célunk Magyarország felfedezése

Nagyon keveset tudunk arról, hogyan is működik Magyarország. Gondoljunk csak bele, hányszor magyaráztuk el valakinek, hogy kívülállóként mennyire nem érti azt, amivel mi foglalkozunk. Hogyan működik egy kórház? Mit és miért csinál egy tanító az osztályteremben? Hogyan dönt egy bank a kamatokról? Miért termelünk búzát ott, ahol aszály és belvíz is van? Miért virágzik az egyik falu és sorvad el a másik? Aki csinálja, aki ott él, az tudja. Mi pedig hangképes beszámolókkal, áttekintő adatokkal, a nemzetközi trendektől való elmaradás szomorúságával nyugtázzuk, hogy közvetlenül mellettünk működnek számunkra teljesen ismeretlen világok.

Ez Magyarországon különösen igaz, hazánk intim és óvatos hely. Szinte nincs olyan cég, amelyik valójában úgy működne, ahogy beszámolói mutatják. Szinte nincs olyan közintézmény, amelyiknek életét szabályzatainak logikája határozná meg. Persze papíron minden rendben van. Csináljuk a dolgot, ahogy lehet, ahogy kell, aztán lepapírozzuk. A házépítéstől az uniós pályázaton és a lakásbérlésen át a törvényhozásig. Pár száz éve megszoktuk, hogy a hivatalos szabály csak egy fontos szempont, nem a dolgok rendjének meghatározója. Csak az érti meg, mi miért történik, aki körön belül van, a többiek pedig gondoljanak, amit akarnak.

Pedig dolgaink működésének logikája nem titok, csak nem szoktunk azzal foglalkozni, ami nem a mi dolgunk. Pedig hasznos megismerni, mik is azok a történetek, amelyek mellettünk, részben velünk is történnek. Érdemes gondolkozni, hogy miért olyan a körülöttünk levő világ, amilyen, és mi a következménye ennek. Egyrészt könnyebb eligazodni az életben, ha értjük, hogyan működik egy engedélyt kiadó hivatalnok, miért bizalmatlan az ismeretlenekkel egy vállalkozó. Másrészt, ha látjuk mások kilátásait és küzdelmeit, jobban megismerhetjük magunkat, saját korlátainkat és lehetőségeinket.

Az Összkép felfedezésre hív. Nem az ismeretlen világok intim részletei az érdekesek számunkra, hanem működésük logikája, résztvevőik motivációja, korlátai és perspektívái. Megérteni akarjuk magunkat: tanulni sikereinkből, kudarcainkból, erőt meríteni hitünkből és bölcsességet kétségeinkből.

 

Békében élünk

Az újságokat bújva, a közszereplőket hallgatva minden pillanat sorsdöntő. Folyamatosan az összeomlás szélén vagy a legnagyobb lehetőség kapujában állunk. Minden döntés a nagy megoldás vagy a katasztrófa forrása. Közben az élet nem sokat, vagy lassan, lopakodva változik.

Számunkra nem a szenzáció az izgalmas, hanem az okok, amelyek a látványos változáshoz vezetnek vagy a változás hatásai. A városainkat veszélyeztető áradás nagy erdők kivágásának, korábbi árterek beépítésének következménye. A víz levonulása után jön az igazán nagy feladat, hogy felkészüljünk a következő hasonló árhullám megelőzésére, kivédésre. Ha megértjük, hogy mik is azok a folyamatok, összefüggések, amelyek viszonyainkat formálják, ritkábban kell meglepődünk, ha valami történik, jobban tudhatjuk hogy mindebből mi is következik.

Nincs apokalipszis. Magyarország Európa egy szegényebb, szélső szeglete, ahol közügyeink intézése nehézkes, a jobbításért való összefogás nehezen megszervezhető, az emberek óvatosak. Ha állandóan a nálunk jobban élőkhöz, az ügyeiket gördülékenyebben intézőkhöz hasonlítjuk magunkat, akkor mindig frusztráltak maradunk. Vagy becsapjuk magunkat. Nem lesz német focink, francia konyhánk, angol gyepünk, amerikai rajzfilmünk. Mi Magyarországon vagyunk világhírűek.

Ebből az következik, hogy nem a méricskélés és a másolás a legfontosabb. Fogadjuk el és tanuljuk meg szeretni a saját valóságunkat, akkor leszünk képesek változtatni rajta. Nézzük, mi működik, hogyan működik, és keressük, hogyan lehetne ezt jobban csinálni. A nálunk jobbat nem utánozni kell, hanem tanulni tőle, saját kultúránkba befogadni. Így építették fel a japánok gazdaságukat, így teremtették meg az amerikaiak Hollywoodot.

Adottságaink és körülményeink vannak, nem korlátaink és hiányosságaink. Ambíciónk van, nem lemaradásunk. Tanulni valónk, nem szégyellni valónk. Tennivalónk, nem menni valónk. Holnap is dolgunk van, hogy lehessen holnapután is. Az Összkép ehhez kínál segítséget megértésre törekvő szemlélődéssel.

 

A szabadság felelősség, a felelősség szabadság

Sorsunk nagyban attól függ, hogyan döntenek azok, akiknek ez a dolguk. A legnagyobb hatása azonban nem a nagy vezetők stratégiai elhatározásainak van, hanem a viszonyainkat meghatározó mindennapi döntéseknek. Belevág-e egy kis cég a gépei lecserélésébe? Mikor ad az szülő a tanárnak igazat, mikor megy panaszkodni az igazgatóhoz? Vállalja-e a fiatal a hazai rosszul fizetett állást vagy elmegy Londonba? Mikor kinek a műtétjét végzi el az orvos? Az ilyen kérdésekre sokan és gyakran válaszolnak. A sok párhuzamos válasz ereje adja azt a sodrást, amit a nagy halak csak paskolgatnak uszonyaikkal.

Szabadságunk van dönteni, és annak következményeiért felelősek is vagyunk. Legtöbbször önmagunkért, családtagjainkért, barátainkért. Sokszor, sokan másért is: a vezető dönt beosztottjai időbeosztásáról; az állomásfőnök arról, hogy melyik vonat késsen, melyik érjen időbe oda; az egyetemi tanár arról, hogy beszélgessen a hallgatókkal vagy kemény elméletekkel terhelje őket. Ezek a döntések, ezek a döntéshozók a meghatározóak. Ha azt kérdezzük, miért és hogyan döntenek, ha látjuk, hogyan tudnának, és miért lenne érdemes másképp dönteniük, akkor beszélünk világunk formálhatóságáról.

Az Összkép arra kíváncsi, hogyan is születnek ezek a döntések, milyen tudásra, hitre, motivációra épülnek. Így érthetjük meg, mi az, ami változhat, ami változtatható és mi az, ami szilárd és kemény állandó világunk működésében.

 

Mondanunk kell, ha nehéz is

Az elemzőnek a közbeszédben nehéz dolga van. Ha valamit nem tud, és ezt elárulja, nem kíváncsiak rá. Ha valamiről úgy beszél, hogy nincs felkészülve, rajtakaphatják. Ha markánsan fogalmaz fontos részleteket hagy el, ha árnyaltan közelít, nem érthető és unalmas, amit mond. Ezért sok elemző óvja magát a nyilvánosságtól: kerüli a szereplést vagy magvasnak tűnően, de elnagyoltan, misztikusan beszél. Jogos önvédelem ez, hiszen a kérdések gyorsabban merülnek fel, mint a válaszok. Mi a következménye az árfolyam változásának? Visszatérnek-e majd Magyarországra a külföldre költöző fiatalok? Nincsenek hónapok a válaszadásra.

Az elemzőnek a közbeszédben dolga van. Azért van, hogy válaszolni tudjon a kérdésekre. Azonban nem kötelező olyan gyorsnak és határozottnak lennie, mint a tévé- és rádióműsorok szokásos szereplőinek. A politikusnak mindig mondania kell valamit arról mi a jó, mi a rossz, mi a teendő. A véleményvezéreknek, a guruknak mindig mondania kell valamit, mi miért van, és mit hoz a jövő. Az elemzőnek ki kell találnia, hogyan tud elszakadni a hírciklus lüktetésétől, ha nem akarja, hogy összekeverjék a választott vagy spirituális vezetőkkel.

Mi az Összképet találtuk ki. Akkor írunk le valamit, amikor az már kellően megalapozott, azokat a témákat keressük, amelyek nem rohannak el sietve. Vállaljuk, hogy sokszor egy elemzés több kérdést hagy maga után, mint amennyit megválaszolt. Az elemzők munkája után érdeklődődőket a pillanat sebességre épülő lendülete helyett a lomhábban hömpölygő ügyek sodrásával tervezzük magunkkal ragadni.

 

A HÉTFA egyik hajtása

A HÉTFA Kutatóintézet régi álma egy nyilvános orgánum indítása. Az Összkép megközelítése, értékrendje is a HÉTFA küldetéséből következik:

„A HÉTFA küldetése Magyarország megismerése. Hazánk vágyait, kínlódásait, eredményeit és kudarcait, az előttünk álló kihívásokat, lehetőségeket kívánjuk feltárni. Felfedezni akarunk, s a közösen megszerzett tudásra építve változtatni, jobbítani. Használható tudást igyekszünk a közügyek döntéshozói kezébe adni, s hiszünk abban, hogy használható tudás csak közösségben, egymásra figyelve és egymás tapasztalatát megismerve szerezhető. Valljuk, a közös problémamegoldás során megszülető javaslatok felelősséget is jelentenek: a megvalósítás következményiért a kidolgozásban részt vállalóknak is felelősséget kell vállalniuk.”

Az Összkép a Kutatóintézettel szimbiózisban működik. Az elemzési módszerek és kapacitások, a munka során követendő alapelvek ugyanazok. Ez nem jelenti azt, hogy az Összkép kizárólag a HÉTFA munkáit mutatja be. Az Összkép cikkei sokszor önálló elemző tevékenységre épülnek, gyakran mutatjuk be más tudományos, elemző műhelyek eredményeit.

 

Együtt leszünk többek

Az Összkép az olvasókkal együtt működő műhely. Várunk minden véleményt, meglátást. Ennek katalizálására minden sorozatunkat a felvetéseket, véleményeket gyűjtő munka és felület, az „Összhang” kíséri. Gondolkozzunk együtt arról is, mik azok az izgalmas kérdések, történetek, amivel érdemes lenne foglalkoznunk. Várjuk olvasóinkat személyes találkozóinkra. Az kérjük minden olvasótól, mondja, írja mit gondol, mi a fontos, mit hogyan csináljunk – segítsen teljesebbé tenni az Összképet.

Magazinunk eleinte sok elemében biztos kiforratlan lesz. Bármennyire jól végezzük majd a dolgunkat, tanulni jobbítani, mindig lehet majd. Elemzőink felkészültek, íróink szépen fogalmaznak, van önbizalmunk. Azonban nehéz célokat tűztünk magunk elé: írjunk izgalmasan arról ami nem aktuális; élvezhetően mutassunk be bonyolult, a tudományos elemzés tárgykörébe tartozó témákat; megértő, feltáró elemzésekkel tudjunk olvasói figyelmet szerezni a magukkal ragadó kritikus leleplezések mellett. Folyamatosan tanulnunk, fejlődnünk kell. Ehhez minden tanács, minden kritika jól jön, kérünk minden alakító szándékú segítséget.

Az Összkép elindítását anyagilag a Magyar Nemzeti Bank által alapított Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) támogatása tette lehetővé. Köszönjük az Alapítvány és az alapítványi döntés mögötti emberek segítségét. A támogatók körét a jövőben bővíteni szeretnénk, hiszen csak így van mód arra, hogy több írással állhassunk ki az olvasók elé. Aki fontosnak tartja kezdeményezésünket, kérjük, keressen minket, várjuk mind az általános támogatókat, mind azokat, akik egy-egy cikksorozatunk szponzorálásában vállalnának szerepet.