fbpx

Itt található a gimnáziumok névadóinak listája és néhány adatuk.

Név Elhunyt Kategória
Abigél 1977 fiktív
Ady Endre 1919 művész
Álmos Vezér 895 uralkodó
Andrássy György 1872 főnemes
Andrássy Gyula 1890 politikus
Apáczai Csere János 1659 pedagógus
Apor Vilmos 1945 egyház
Arany János 1882 művész
Árpád 907 uralkodó
Árpád-házi Szent Erzsébet 1231 egyház
Atilla Király 453 uralkodó
Baár-Madas 1930 patrónus
Babits Mihály 1941 művész
Bajza József 1858 művész
Baksay Sándor 1915 egyház
Baktay Ervin 1963 tudós
Balásházy János 1857 szakember
Balassi Bálint 1594 művész
Balázs Győző 1973 pedagógus
Bálint Márton 1981 pedagógus
Balogh Antal 1977 egyház
Bányai Júlia 1883 katona
Bárdos Lajos 1986 művész
Bárdos László 1963 pedagógus
Bárkányi János 1697 egyház
Báthori István 1493 katona
Báthory István 1586 uralkodó
Batsányi János 1845 politikus
Batthyány Fülöp 1873 politikus
Batthyány Kázmér 1854 politikus
Batthyány Lajos 1765 politikus
Bay Zoltán 1992 tudós
Benkő István 1959 egyház
Bercsényi Miklós 1725 főnemes
Béri Balogh Ádám 1711 katona
Bernáth Kálmán 1873 katona
Berze Nagy János 1946 tudós
Berzsenyi Dániel 1836 művész
Bessenyei György 1811 politikus
Bethlen Gábor 1629 uralkodó
Bibó István 1979 tudós
Bocskai István 1606 uralkodó
Boldog Brenner János 1959 egyház
Bolyai János 1860 tudós
Bornemisza Péter 1584 egyház
Brázay Kálmán 1925 vállalkozó
Bródy Imre 1944 tudós
Budai Nagy Antal 1437 katona
Budenz József 1892 tudós
Chernel István 1922 tudós
Comenius 1670 pedagógus
Czuczor Gergely 1866 tudós
Csanádi Árpád 1983 sportoló
Cserepka János 1999 egyház
Csik Ferenc 1945 sportoló
Csokonai Vitéz Mihály 1773 művész
Csuha Antal 1867 katona
Damjanich János 1849 katona
Dankó Pista 1903 művész
Deák Ferenc 1876 politikus
Demjén István 1962 egyház
Dobó István 1572 katona
Dobó Katalin 1600 Katona
Dóczy Gedeon 1911 pedagógus
Dózsa György 1514 katona
Dr. Ámbédkar 1954 politikus
Dr. Mező Ferenc 1961 tudós
Dugonics András 1818 pedagógus
Eötvös József 1871 politikus
Erkel Ferenc 1893 művész
Esze Tamás 1708 katona
Fazekas Mihály 1828 művész
Fehér Miklós 2004 sportoló
Fekete István 1970 művész
Fényi Gyula 1927 egyház
Földes Ferenc 1943 politikus
Fráter György 1551 politikus
Friedrich Schiller 1805 művész
Gábor Dénes 1979 tudós
Gál Ferenc 1998 egyház
Gandhi 1948 politikus
Garay János 1853 művész
Gárdonyi Géza 1922 művész
Gomba Levente 2013 pedagógus
Göllner Mária 1982 pedagógus
Gönczi Ferenc 1948 tudós
Göndöcs Benedek 1894 egyház
Gustave Eiffel 1923 szakember
Hajnóczy József 1795 politikus
Hamvas Béla 1968 művész
Herman Ottó 1914 tudós
Horváth Mihály 1878 politikus
Hőgyes Endre 1906 szakember
Hunyadi János 1453 katona
Huszár Gál 1575 egyház
I. Béla 1063 uralkodó
II. Géza 1162 uralkodó
II. Rákóczi Ferenc 1735 uralkodó
III. Béla 1196 uralkodó
Illyés Gyula 1983 művész
Jankó János 1896 művész
Janus Pannonius 1472 művész
Jedlik Ányos 1895 tudós
Jókai Mór 1904 művész
József Attila 1937 művész
József Nádor 1847 főnemes
Juhász Gyula 1937 művész
Jurisich Miklós 1545 katona
Kálvin János 1564 egyház
Kanizsai Dorottya 1532 főnemes
Kardos István 1894 pedagógus
Karinthy Frigyes 1938 művész
Karolina 1892 egyház
Károly Róbert 1342 uralkodó
Károlyi István 1881 főnemes
Károlyi Mihály 1955 politikus
Katona József 1830 művész
Kazinczy Ferenc 1831 művész
Kempelen Farkas 1804 tudós
Keresztelő Szent János 28 egyház
Kinizsi Pál 1494 katona
Kisfaludy Károly 1830 művész
Kisfaludy Sándor 1844 művész
Klebelsberg Kuno 1932 politikus
Koch Valéria 1998 művész
Kodály Zoltán 1967 művész
Kodolányi János 1969 művész
Korányi Frigyes 1913 szakember
Kossuth Lajos 1894 politikus
Kosztolányi Dezső 1936 művész
Kovács Pál 1995 sportoló
Kölcsey Ferenc 1838 művész
Könyves Kálmán 1116 uralkodó
Kőrösi Csoma Sándor 1842 tudós
Kövessi Erzsébet 1995 pedagógus
Kratochvil Károly 1946 katona
Krúdy Gyula 1933 művész
Lakatos Menyhért 2007 művész
Lánczos Kornél 1974 tudós
László Gyula 1996 tudós
Lauder még él patrónus
Lehel Vezér 955 katona
Leonardo da Vinci 1519 tudós
Leövey Klára 1897 pedagógus
Letenyey Lajos 1868 szakember
Lévay József 1918 művész
Lóczy Lajos 1920 tudós
Lorántffy Zsuzsanna 1660 főnemes
Lovassy László 1892 politikus
Madách Imre 1864 művész
Magyar László 1864 tudós
Maimonidész 1204 egyház
Mátyás Király 1490 uralkodó
Medgyessy Ferenc 1957 művész
Mikes Kelemen 1761 művész
Mikszáth Kálmán 1910 művész
Mindszenty József 1975 egyház
Miroslav Krleža 1981 művész
Montessori 1952 pedagógus
Móra Ferenc 1934 művész
Móricz Zsigmond 1942 művész
Munkácsy Mihály 1900 művész
Nádasi Ferenc 1966 művész
Nagy Lajos 1382 uralkodó
Nagy László 1978 művész
Nagyboldogasszony 50 egyház
Nagysándor József 1849 katona
Németh László 1975 művész
Neumann János 1957 tudós
Nicolae Balcescu 1852 művész
Nikola Tesla 1943 tudós
Noszlopy Gáspár 1853 katona
Padányi Biró Márton 1762 egyház
Páduai Szent Antal 1231 egyház
Pál Apostol 67 egyház
Páli Szent Vince 1660 egyház
Perczel Mór 1889 katona
Péter András 1916 patrónus
Péterfy Sándor 1913 pedagógus
Petőfi Sándor 1849 művész
Pinokkió 1883 fiktív
Prohászka Ottokár 1927 egyház
Radnóti Miklós 1944 művész
Rákóczi György 1648 uralkodó
Révai Miklós 1807 tudós
Rosti Pál 1874 tudós
Sashegyi Sándor 1958 tudós
Scheiber Sándor 1985 tudós
Svetits Mátyás és Mátyásné 1870 patrónus
Sylvester János 1552 tudós
Szabó Lőrinc 1957 művész
Szalézi Szent Ferenc 1622 egyház
Szeberényi Gusztáv Adolf 1890 egyház
Széchényi Ferenc 1820 főnemes
Széchenyi István 1860 politikus
Szegedi Kis István 1572 egyház
Székács József 1876 egyház
Szent Angéla 1540 egyház
Szent Bazil 379 egyház
Szent Benedek 547 egyház
Szent Gellért 1046 egyház
Szent II. János Pál 2005 egyház
Szent Imre 1031 főnemes
Szent István 1038 uralkodó
Szent János 100 egyház
Szent József 50 egyház
Szent László 1095 uralkodó
Szent Margit 1270 főnemes
Szent Márton 397 egyház
Szent Miklós 356 egyház
Szent Mór 1070 egyház
Szent Norbert 1134 egyház
Szent Orsolya 383 egyház
Szentannai Sámuel 1956 szakember
Szent-Györgyi Albert 1986 tudós
Szerb Antal 1944 művész
Szilády Áron 1922 egyház
Szilágyi Erzsébet 1484 főnemes
Szinyei Merse Pál 1920 művész
Sztehlo Gábor 1974 egyház
Tamási Áron 1966 művész
Táncsics Mihály 1884 politikus
Teleki Blanka 1862 pedagógus
Teleki László 1962 egyház
Temesvári Pelbárt 1504 egyház
Terplán Zénó 2003 szakember
Thomas Mann 1955 művész
Thuri György 1571 katona
Toldy Ferenc 1875 tudós
Tomori Pál 1526 katona
Tóth Árpád 1928 művész
Tömörkény István 1917 művész
Török Ignác 1849 katona
Trefort Ágoston 1888 politikus
Türr István 1908 katona
Uzoni Péter 1991 egyház
V. István 1272 uralkodó
Váci Mihály 1970 művész
Vajda János 1897 művész
Vajda Péter 1846 művész
Vak Bottyán 1709 katona
Várday Kata 1630 egyház
Varga Katalin 1852 politikus
Vasvári Pál 1849 politikus
Veres Pálné 1895 politikus
Veres Péter 1971 politikus
Verseghy Ferenc 1822 művész
Vetési Albert 1468 egyház
Vörösmarty Mihály 1855 művész
Ward Mária 1645 egyház
Weöres Sándor 1989 művész
Wesley János 1791 egyház
Wesselényi Miklós 1850 főnemes
Wigner Jenő 1963 tudós
Xántus János 1894 tudós
Zafféry Károly 1919 egyház
Zrínyi Ilona 1703 főnemes
Zrínyi Miklós 1664 művész
Zsigmondy Vilmos 1888 szakember

A montázshoz felhasznált képek forrása: wikipedia.org